Korttisarjat

Ovi-korttisarja

Ovi-korttisarja on tekstitön kuvakorttikokoelma, joka houkuttelee käyttäjiään erityisellä ovisymboliikalla. Ovi itsessään on meille jokaiselle hyvin arkinen asia, emmekä välttämättä kiinnitä sen läsnäoloon elämässämme erityistä huomiota. Ovi-korttisarjassa oven tuttuus ja monimuotoisuus synnyttävät työskentelyn ytimen. Sarja toimii parhaiten asiakastyössä, jossa on selkeä alku ja loppu tai jossa suunnataan kohti muutosta, koska juuri ovisymboliikka mahdollistaa kulkemisen oven läpi kohti uutta tai oven sulkemisen jätettäessä jotain taakse.

Ovi-korttisarjan kortit valmistetaan alusta loppuun Suomessa pienyritysten työnä ja niiden materiaaleissa pyritään ottamaan luontoarvot huomioon sekä vähentämään turhan jätteen syntymistä. Korttien taakse on painettu postikorteissa käytössä oleva viivasto eli kortit toimivat hyvin myös tavallisina postikortteina. Säilytyspussi kuuluu mukaan jokaiseen Ovi-korttisarjaostokseen, jossa asiakas ostaa Ovi-kortit yksin tai lisäosan kanssa. Kortit ja pussi ovat muovittomia, pussin nappia lukuun ottamatta.

Ovi-korttisarjaa osineen suojaa ™ sekä tekijänoikeudet ja niiden kopioiminen ilman lupaa on kiellettyä.

Alla on kerrottu yksityiskohtaisemmin Ovi-korttisarjan osista.

Ovi-kortit:

Ovi-korttisarjan perusta on Ovi-kortit. Se sisältää 60 ovikuvaa, jotka on kuvattu useassa eri maassa. Korttipakan kaikki ovet ovat suljettuja, mutta itse ovissa sekä niiden ympäristössä on paljon yksityiskohtia ja värejä suuntaamassa ajatuksia ja virittämässä luovuutta. Useissa ovissa on myös hyödynnetty heijastavia ikkunapintoja tunnelman luomiseen. Ovi-korttien sisällössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että mukaan on saatu mahdollisimman suuri määrä erilaisia ovia, runsas väriskaala, eri vuoden- ja vuorokaudenaikoja sekä kunnoltaan hyvin erilaisia ovia. Mukana on käyttöohje runsaine käyttöideoineen.

Avoimet ovet:

Avoimet ovet on täydennyskorttisarja Ovi-korttisarjaan. Se sisältää 20 kuvaa erilaisista avoimista ovista. Avoimet ovet -korteissa on oven avoimuuden lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että kuvat sisällöltään täydentävät Ovi-korttien kuvia. Mukaan onkin otettu mm. enemmän sisäovia. Avoimissa ovissa oven takaa paljastuva näkymä nousee Ovi-kortteja suurempaan merkitykseen, mutta myös näissä kuvissa ovien yksityiskohdissa ja ympäristöissä on paljon sisältöä.

Hahmo-ovet:

Hahmo-ovet on vuoden 2020 uutuus Ovi-korttisarjaan. Se sisältää 20 kuvaa erilaisista ovista, joiden läheisyydessä on ihminen, eläin tai muu hahmo.  Hahmo-ovissa on kiinnitetty erityistä huomiota kuvissa esiintyvien hahmojen erilaisuuteen keskenään ja kuvien sopivuuteen osaksi Ovi-korttisarjaa. Hahmo-ovissa kuvassa esiintyvä ihminen, eläin tai muu hahmo nousee merkitykselliseksi yhdessä oven ja sen takaa mahdollisesti näkyvän todellisuuden kanssa.

Oma-ovet:

Oma-ovet poikkeaa ulkonäöltään täysin sarjan muista osista, vaikka sisällöltään nojaakin samaan teemaan. Oma-ovet sisältää 30 mustavalkoista ovikuvaa, joille löytyy pari Ovi-korteista. Oma-ovet laajentaa Ovi-korttisarjan käyttömahdollisuuksia tuomalla myyntiin persoonalliset kortit, joista voi haluamallaan menetelmällä työstää itselleen sopivan oven. Oma-ovien materiaali on hiukan paksumpaa ja karheampaa mahdollistaakseen erilaisten värien, maalien, liimojen ja muiden materiaalien käyttämisen ovien työstämiseen. Oma-ovissa vain mielikuvitus on rajana sille millaisen oven kukin itselleen valmistaa!

Mielenmaisema-kortit

Mielenmaisema-kortit sisältää 70 erilaista maisemaa. Niitä on kuvattu eri puolilla maailmaa, vaikka suomalaiset maisemat ovatkin pääosassa.

Korttien sisällössä on kiinnittetty huomiota vaihtelevuuteen. Mukaan on yritetty saada muutakin kuin lähtökohtaisesti kauniiksi miellettyjä maisemia. Osa maisemista on ihmisen muokkaamia, osa pelkästään luonnon. Maisemakorttien lisäksi mukaan kuuluu tekstikortti, jossa on käyttöideoita korttisarjalle.

Mielenmaisema-kortit valmistetaan alusta loppuun Suomessa pienyritysten työnä ja niiden materiaaleissa pyritään ottamaan luontoarvot huomioon sekä vähentämään turhan jätteen syntymistä. Kaikkien korttien taakse on painettu postikorteissa käytössä oleva viivasto eli kortit toimivat hyvin myös tavallisina maisemapostikortteina. Säilytyspussi kuuluu mukaan jokaiseen Mielenmaisema-kortit pakkaan.

Korttien kopioiminen ilman lupaa on kiellettyä.